Τα προϊόντα μας αποτελούνται από επιλεγμένους καρπούς από όλο τον κόσμο. Παρασκευάζονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, τηρώντας όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής. Οι μονάδες παραγωγής, φρίξης, επεξεργασίας, συσκευασίας ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων πληρούν τα πρότυπα HACCP και ISO 9001:2008.

[symple_clear_floats]