[symple_accordion]
[symple_accordion_section title=”Οδικώς”]
Από την λεωφόρο ΝΑΤΟ με κατεύθυνση προς Ελευσίνα ,στο σημείο που συναντάμε τις εγκαταστάσεις “Τριγώνης” στρίβουμε δεξιά στα φανάρια και μετά από 1000 μέτρα είναι ο προορισμός μας (μετά το δημοτικό σχολείο).
[/symple_accordion_section]
[symple_accordion_section title=”Αττική Οδός”]
Από την Αττική Οδό και στην έξοδο 4 “Ασπρόπυργος” όπου βγαίνουμε και συναντάμε την λεωφόρο ΝΑΤΟ ,στρίβουμε αριστερά προς Λιόσια μέχρι το ύψος 200 όπου και στρίβουμε ξανά αριστερά στα φανάρια και μετά από 1000 μέτρα είναι ο προορισμός μας (μετά το δημοτικό σχολείο).
[/symple_accordion_section]
[/symple_accordion]