Προβλήματα που παρουσιάζονται με την κακή συντήρηση των καρπών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

Το βασικότερο πρόβλημα που παρουσιάζεται με την κακή συντήρηση των ξηρών καρπών είναι η εμφάνιση πεταλούδας. Οι πεταλούδες μπορεί να είναι πρόβλημα σε αποθηκευμένα τρόφιμα όπως ξηροί καρποί, καθώς μπορεί να τα μολύνουν και να προκαλέσουν ζημιά. Τα αυγά των πεταλούδων μπορεί να τοποθετηθούν στα τρόφιμα από τις ενήλικες πεταλούδες, και οι νεαρές πεταλούδες που εκκολάπτονται μπορεί να τρώνε το υλικό του τροφίμου, προκαλώντας ζημιά και μόλυνση.

Τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης

Ο κυριότερος τρόπος επιτήρησης πληθυσμού είναι οι φερομονικές παγίδες. Οι φερομόνικές παγίδες είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη γεωργία για το ν έλεγχο των επιβλαβών εντόμων. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη χρήση φερομόνων, τις οποίες εκπέμπουν τα αρσενικά ή τα θηλυκά έντομα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για αναπαραγωγικούς σκοπούς.

Οι φερομόνες που χρησιμοποιούνται στις παγίδες είναι είτε σε μορφή συνθετικών ουσιών που μιμούνται τις φυσικές φερομόνες των εντόμων, είτε σε φυσικές φερομόνες που έχουν εξαχθεί από τα εργοστάσια. Οι παγίδες που περιέχουν αυτές τις φερομόνες τραβούν τα εντόμα να εισέλθουν στην παγίδα, όπου παγιδεύονται και μπορούν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον.

Οι φερομόνικές παγίδες χρησιμοποιούνται σε διάφορες καλλιέργειες για τον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων. Αυτές οι παγίδες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης των επιβλαβών εντόμων, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για χημικές επεμβάσεις και τον κίνδυνο χρήσης εντομοκτόνων. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα παρακολούθησης για την παρακολούθηση της παρουσίας και της δραστηριότητας των εντόμων σε ένα αγρόκτημα ή σε μια καλλιέργεια σε μια μονάδα αποθήκευσης ακόμα και σε ένα κατάστημα πώληση ξηρών καρπών.

Κοινοποίηση :