Ποιότητα

Σύστημα ποιοτικού ελέγχου

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί τον βασικότερο τομέα της εταιρείας μας.

Η εναρμόνισή μας με το σύστημα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων ISO 22000:2018 επιτυγχάνεται μέσω του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου και του εξειδικευμένου προσωπικού που καθημερινά παρακολουθεί και ελέγχει οργανοληπτικά και φυσικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, αλλά και μέσω εξειδικευμένων εξωτερικών εργαστηρίων όπου τακτικά ελέγχονται χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά σε πρώτες ύλες, εμπορεύματα και προϊόντα.