φλοιός ψημένος ανάλατος ελληνικός

φλοιός ψημένος ανάλατος ελληνικός